ААА. Архангельская Астрологическая Ассоциация. Астролог Сергей Попов. astrologya.ru astrologia.ru
reliablecounter.com
reliablecounter blog

Zodiacal SCANDINAVIA: Historian av TOLV

Scandinavia har bidragit med många kända namn till civilisationens skatter och var och en av dem visade tydligt energin av sina stjärntecken. Vad gäller stater: Danmark - Väduren, Sverige - Oxen, Norge - Skorpionen.

VÄDUREN. Författaren Hans Christian Andersen (född 2 april). Skomakarens son som blev den mest berömda människan i Danmark. Som en meteor gjorde han genombrott i litteraturen med sina innovativa ”Sagor”. Den fula ankungen, som förvandlats till en vacker svan, gjorde många skriftliga fel fram till sin död. Kärlekens metafor, den Lilla sjöjungfrun, har blivit Köpenhamns symbol.

OXEN. Den danske filosofen och teologen Søren Kierkegaard (född 5 maj). Han utexaminerades från teologiska fakulteten vid universitetet med en avhandling om ironis conceptioner. Hans verk är kända för extremt psykologism och djuphet och han definierade vårt liv som förtvivlan.  Hans verk "Förförarens dagbok" är full av insikter om människans sexualitet och dess sublimering.

TVILLINGARNA. Den norske kompositören Edvard Grieg (född 15 juni). Han var nära folket och den norska folkkulturen. Han var förtjust i små former och komponerade 637 låtar och ballader under sitt liv. Han visade stort intresse för skandinavisk litteratur och poesi. Sin underbara herrgård nära Bergen kallade Grieg för Troldhaugen - "Trollens holme".

KRÄFTAN. Den svenske regissören Ingmar Bergman (född 14 juli). Djup, fin psykolog, som modigt utforskade de mörka skrymslen i människan natur. Han levde ett långt liv, hade många hustrur och nio barn, älskade dem och anklagade för alla dödssynder. Den stora anhängaren av teatern och den största regissören i världens filmindustri. "Laterna Magika" lyste upp hans levnadsbana.

LEJONET. Den store norske författaren Knut Hamsun (född 4 augusti). Han blev nobelpristagare i litteratur, hade talang som kunde jämföras med i Dostojevskijs och var en färgstark, fundamental och ihärdig person. Man kan säga att elden av hans böcker belyste och värmde den skandinaviska litteraturen. Det finns ingen profet i sitt eget land och Knut Hamsun blev inte förstådd i Norge.

JUNGFRUN. Den svenska filmstjärnan Greta Garbo (född 18 september). Hon var en extremt vacker stilikon, en femme fatale i Hollywood, mycket blygsam, osäker och komplex kvinna. Hon var mycket stängd och gav inte intervjuer, men var mycket förtjust i att gå runt i New York. Greta Garbo förkroppsligade dubbelt bilden av ryska Anna Karenina på vita duken.

VÅGEN. Den svenske kemisten och ingenjören Alfred Nobel (född 21 oktober). Han var uppfinnare av dynamit och balanserade den oundvikliga ondskan av denna uppfinning med grundandet av priser efter sitt namn. En av dem är Nobels fredspris för Nobel propagerade idéer av pacifism i hela sitt liv. Han är mindre känd som dramatiker och skrev enbart en pjäs "Nemesis".

SKORPIONEN. Den danske konstnären och skulptören Bertel Thorvaldsen (född 19 november). Han var en färgstark efterträdare av antikkonst, åkte till Rom i 27 års ålder och bodde där i 40 år. Hans klassiska skulpturer, statyer och friser finns i många europeiska städer. I Danmark finns Thorvaldsen personkult och Thorvaldsens Museum i Köpenhamn blev också hans mausoleum.

SKYTTEN. Den norske konstnären Edvard Munch (född 12 december). Den största skandinaviska konstnären var expressionist i sin stil men hans konstverk har alltid gått utöver denna metod. De är filosofiska och sänder de mest detaljerade nyanserna i humöret och energilandskapet. I Munchs "Madonna" är erotik tydligt störd av dödens andning.

STENBOCKEN. Den danske astronomen och astrologen Tycho Brahe (född 14 december enligt gamla stilen). Den fundamentale vetenskapsmannen och astronomen blev känd för observationer av himlen, som blev grunden för formuleringen av Keplers lagar. På Kungens stipendium och eget kapital byggde han ett observatorium Uraniborg på ön Ven (Himmelens slott), där han också ägnade sig åt alkemi.

VATUMANNEN. Grundaren av den svenska litteraturen och teatern August Strindberg (född 22 januari). Han var innovatör och modernist i den skandinaviska dramatiken som följde de progressiva socialistiska och även anarkistiska åsikter. Han hade en enorm inverkan på Maurice Maeterlinck, Bertolt Brecht och Sartre. Han hävdade konsekvent idén om demokrati.

FISKARNA. Den framstående norske dramatikern Henrik Ibsen (född 20 mars). En fin psykologisk bild av hans pjäser fascinerar och i några av dem förutser han sammanslagningen av det köttsliga och det andliga i människan i framtiden. En simpel apotekare som blev grundaren av den norska nationalteatern ... Vilka djupa strömmar berörde hans geni? Endast ett hårt hav har svaret.

Astrolog Sergej Popov, Arkhangelsk Astrologiska Association, staden Arkhangelsk.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

ЗОДИАКАЛЬНАЯ СКАНДИНАВИЯ: ИСТОРИЯ ДВЕНАДЦАТИ

 

Скандинавия подарила немало славных имён сокровищнице цивилизации, и каждый из выдающихся людей отчётливо транслировал энергию своего зодиакального знака. Что касается самих государств: Дания – Овен, Швеция – Телец, Норвегия – Скорпион.

ОВЕН. Писатель Ганс Христиан Андерсен (род. 2 апреля). Сын башмачника, ставший самым известным человеком Дании. Как метеор, он ворвался своими новаторскими «Сказками» в литературу. Гадкий утёнок, превратившийся в прекрасного лебедя, но до конца жизни он делал на письме множество грамматических ошибок. Метафора любви, скульптура Русалочки, стала символом Копенгагена.

ТЕЛЕЦ.  Датский философ и теолог Сёрен Кьеркегор (род. 5 мая). Окончил теологический факультет университета, защитив диссертацию о концепциях иронии. Его труды отличаются исключительным психологизмом и глубиной, а жизнь нашу он определял, как отчаяние. Его книга «Дневник обольстителя» полна прозрений сущности человеческой сексуальности и её сублимации в различные формы активности.

БЛИЗНЕЦЫ. Норвежский композитор Эдвард Григ (род. 15 июня). Был близок к людям, к норвежской народной культуре. Увлекался малыми формами, за свою жизнь опубликовал 637 песен и романсов. Проявлял большой интерес к скандинавской литературе и поэзии. Свою чудесную усадьбу под Бергеном Григ назвал в национальном духе Тролльхауген, что значит «холм троллей».

РАК. Шведский режиссёр Ингмар Бергман (род. 14 июля). Глубокий, тонкий психолог, отважно исследовавший тёмные закоулки человеческой природы. Прожил долгую жизнь, имел 5 жён и 9 детей, трогательно любил их и порой обвинял во всех смертных грехах. Грандиозный подвижник театра и самый крупный режиссёр мирового кино: «Персона», «Змеиное яйцо», «Фани и Александр», - это явления. «Латерна магика» освещала его путь. (Здесь официальный сайт, посвящённый Бергману).

ЛЕВ. Великий норвежский писатель Кнут Гамсун (род. 4 августа). Лауреат Нобелевской премии по литературе, имел талант масштаба Достоевского, был ярким, фундаментальным и упорным человеком. Можно сказать, что огонь его книг осветил собой и согрел всю скандинавскую литературу. Нет пророка в своём отечестве, Кнут Гамсун был глубоко не понят у себя на родине, и это можно назвать трагедией.

ДЕВА. Шведская кинозвезда Грета Гарбо (род. 18 сентября). Чрезвычайно красивая, икона стиля, роковая женщина Голливуда, была очень скромной, закомплексованной и неуверенной в себе женщиной. Весьма замкнутая, она никогда не давала интервью, и очень любила пешие прогулки по Нью-Йорку на склоне лет. Грета Гарбо (Грета Ловиса Густафсон) дважды воплотила образ русской Анны Карениной на экране.

ВЕСЫ. Химик и инженер из Швеции Альфред Нобель (род. 21 октября). Изобретатель динамита уравновесил неизбежное зло своего изобретения учреждением премий своего имени. Одна из них не случайно называется премией Мира, ведь всю свою жизнь Нобель исповедовал идеи пацифизма. Менее известен он как драматург, ставший автором одной единственной пьесы «Немезида».

СКОРПИОН. Датский художник и скульптор Бертель Торвальдсен (род. 19 ноября). Яркий продолжатель античного искусства, в 27 лет уехал в Рим и прожил в Италии 40 лет. Его классические скульптуры, изваяния и фризы находятся во многих городах Европы. А в Дании существует настоящий культ личности Торвальдсена, его музей в Копенгагене стал и его мавзолеем, местом последнего упокоения.

СТРЕЛЕЦ. Норвежский художник Эдвард Мунк (род. 12 декабря). Самый крупный художник Скандинавии считается экспрессионистом по своему направлению, но работы его всегда выходят за пределы этого метода. Они философичны и передают самые тонкие оттенки настроений и ландшафтной энергетики. В «Мадонне» Мунка эротика явственно потревожена дыханием смерти и разложения. (Здесь можно посмотреть картины Мунка).

КОЗЕРОГ. Датский астроном и астролог Тихо Браге (род. 14 декабря по ст. стилю).  Фундаментальный учёный-астроном, прославился наблюдениями звёздного неба, которые стали основой для формулировки законов Иоганна Кеплера. На стипендию короля и собственные средства построил на острове Вен астрономическую обсерваторию Ураниборг (Замок Неба), где также занимался алхимией и составлял гороскопы.

ВОДОЛЕЙ. Основоположник шведской литературы и театра Август Стриндберг (род. 22 января). Новатор и модернист в скандинавской драме, он и в жизни придерживался прогрессивных социалистических, и даже отчасти анархистских взглядов. Оказал огромное влияние на Мориса Метерлинка, Бертольда Брехта, Жана Поля Сартра. Последовательно утверждал идеи народовластия.

РЫБЫ. Выдающийся норвежский драматург Генрик Ибсен (род. 20 марта). Тонкий психологический рисунок его пьес завораживает, в некоторых из них он утверждает грядущее слияние плотского и духовного в человеке. Простой аптекарь, ставший создателем норвежского национального театра. Какие глубокие подводные течения сформировали его гений? Только суровое и грозное море знает ответ.

Автор шведского переводаОльга Хватова (Швеция).

Автор гороскопа: Астролог Сергей Попов, город Архангельск, www.astrologya.ru